Arche | Boyarskie palaty

Collaboration of Theatre Design Course of British High School of Design and the Laboratory of new forms SOTA. As a result — Laboratory Spring project, based on the Rite of Spring by Stravinsky.
Performed in Boyarskie palaty in May 2015, Moscow.

Author: Tatyana Ludanik
Choreographer: Evgeniya Chetvertkova
Curators: Galya Solodovnikova, Polina Bahtina, Dina Khusein
Artists: Tatyana Ludanik, Mariya Solyankina, Aleksey Choy, Juliya Krupnikova
Performers: Evgeniya Chetvertkova, Nazar Rakhmanov, Nadya Nazarova, Aleksey Kirsanov, Artemiy Malahov, Valentina Lutsenko, Anna Ryabova
Composer: Aleksey Choy

Video directed and edited by Almira Safi
Cameramen: Dmitriy Vakulin, Denis Zertsalov, Almira Safi

Spring 8

Spring

spring 1

Spring 6

12

Spring 7

Spring 14

Spring 12

105

Spring 4

73 копия